مهدي تقوي با پيروزي در فينال انتخابي تيم ملي صاحب دوبنده اول وزن 66 کيلوگرم تيم ملي کشتي آزاد شد.

مهدي تقوي در دو ديدار فينال خود مقابل ميثم نصيري به پيروزي رسيد.

به گزارش ايسنا، کشتي اول دو کشتيگير در حالي که چهار بر صفر به سود تقوي بود، با سه اخطاره شدن نصيري با پيروزي مهدي تقوي به پايان رسيد و تقوي موفق شد در کشتي دوم با نتيجه 10 بر يک نصيري را شکست دهد.

به اين ترتيب مهدي تقوي که توانسته بود صبح امروز (چهارشنبه) غلامرضا عبدالله پور را با نتيجه چهار بر صفر شکست دهد، با پيروزي بر نصيري که نفر اول انتخابي اول تيم ملي در اين وزن شده بود، توانست به عنوان نفر اول تيم ملي در وزن 66 کيلوگرم انتخاب شود.

مهدي تقوي به خاطر فوت مادرش نتوانسته بود در انتخابي تيم ملي شرکت کند و به همين دليل کادر فني به او فرصتي براي حضور در انتخابي داد.