مراسم افتتاحيه دومين دوره بازيهاي آسيايي نوجوانان يک ساعت ديگر در نانجينگ آغاز ميشود. اين مراسم حاشيههايي دارد که در زير ميخوانيد:

به گزارش خبرگزاری پارس فوتبال و به نقل از فارس، کف سالن با يک مانيتور بزرگ پوشيده شده است و در فاصله يک ساعت مانده به آغاز افتتاحيه براي سرگرم کردن تماشاگران حاضر در سالن گروههايي در حال اجراي برنامه هستند.

* بهرام افشارزاده، دبير کل کميته ملي المپيک در جايگاه هيئت رئيسه شوراي المپيک نشسته است.

* علي کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال، کرباسيان خزانهدار کميته ملي المپيک و شهريان عضو هيئت اجرايي کميته ملي المپيک در سالن حضور دارند.

* قرار است به دليل محدوديت جا فقط 10 ورزشکار با يک مسئول رژه بروند.

* تعداد بسيار زيادي راهنما در سالن محل برگزاري افتتاحيه هدايت تماشاگران، ميهمانان، مسئولان و خبرنگاران را بر عهده دارند.

* در حالي که افتتاحيه ساعت 20 به وقت محلي آغاز مي شود و يک ساعت به آغاز برنامه مانده صندلي هاي سالن پر شده اند.

* نمايندگان رسانه هاي گروهي از چهار ساعت قبل از آغاز برنامه جهت چک و کنترل شدن توسط اتوبوس هاي معين وارد دهکده بازي ها شدهاند.

* سالن محل برپايي افتتاحيه در کنار ورزشگاه اصلي واقع شده که براساس افتتاحيه المپيک 2014 در نظر گرفته شده است. ميزبان در نظر دارد از اين رويداد نهايت استفاده را براي بررسي نقاط ضعف و قوت خود براي بازي هاي المپيک سال آينده ببرد.

* کاروان ايران با کت آبي و شلوار سفيد رژه خواهد رفت. علي نصيري، بازيکن تيم ملي بسکتبال پرچمدار ايران در اين بازيها است.