تيم ملي بسکتبال سه نفره ايران در نخستين بازي اش در بازي هاي آسيايي نوجوانان به مصاف کره جنوبي مي رود.

بازي هاي المپيک نوجوانان آسيا از فردا به ميزباني چين برگزار مي شود که تيم ملي بسکتبال سه نفره ايران نيز کارش را در اين مسابقات آغاز خواهد کرد. ايران در اين بازي ها با تيم هاي عراق، ماکائو ،بنگلادش و کره جنوبي هم گروه است و در نخستين بازي به مصاف کره جنوبي خواهد رفت.

به گزارش ايسنا، تيم سه نفره ايران با هدايت عباس آقاکوچکي راهي اين بازي ها شده است.