تيمهاي هندبال ثامنالحجج مشهد و سنگ آهن بافق در ادامه هفته اول رقابتهاي ليگ برتر برابر حريفان خود به برتري رسيدند.

در ادامه بازيهاي هفته اول ليگ برتر آقايان عصر امروز دو بازي انجام شد و طي آنها تيم ثامنالحجج مشهد موفق شد در زمين خود با نتيجه قاطع 41 بر 21 کاسپين قزوين را مغلوب سازد.

به گزارش فارس، در ديگر ديدار امروز هم تيمهاي تازه ليگ برتري شده نيک انديش شهرداري اصفهان و سنگ آهن بافق يزد در اصفهان رو درروي هم قرار گرفتند که در نهايت اين مسابقه با حساب 23 بر 22 به سود نماينده يزد به پايان رسيد؛ با احتساب اين نتايج در پايان رقابتهاي هفته اول ثامن الحجج مشهد به دليل تفاضل گل بهتر نسبت به ساير تيمهاي پيروز در صدر قرار گرفت.

صباي قم در هفته اول استراحت داشت.