پس از آنکه احمدرضا عابدزاده در گفتگویی به انتقاد از محمود خوردبین پرداخته و جداییاش را به نفع سرخپوشان خوانده بود، سرپرست پیشین تیم پرسپولیس به اظهارات او پاسخ داد.

محمود خوردبین در این خصوص به خبرنگار اظهار داشت: من در پاسخ به عابدزاده فقط این را میگویم که ایشان بهتر است در مورد مسائلی که مربوط به شغلشان نمیشود، اظهارنظر نکند.

وی همچنین تصریح کرد: البته این را هم میدانم که اینها حرفهای عابدزاده نیست اما به هرحال برای او آرزوی سلامتی میکنم.

محمود خوردبین پس از کناره گیری از سمت سرپرستی تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان مشاور مدیرعامل در این باشگاه مشغول به کار شد.