تعدادي از هواداران پرسپوليس پس از تمرين امروز با دسته گلهاي قرمز از علي دايي تقدير کردند.

تعدادي از هواداران تيم فوتبال پرسپوليس پس از تمرين امروز با دادن دسته گلهاي قرمز رنگ به علي دايي از او بابت پيروزي ملوان تقدير و تشکر کردند و دايي نيز از حمايت آنها تشکر کرد.

به نقل از فارس، همچنين با اعلام کادر پزشکي پيام صادقيان از روز دوشنبه بدون مشکل در تمرينات گروهي شرکت خواهد کرد. وي در تمرين امروز حضور پيدا نکرد و فقط دقايقي نظارهگر بود.

*محمد نوري کاپيتان قرمزپوشان پس از تمرين امروز با پيراهن شماره 14 فرانسه ورزشگاه درفشيفر را ترک کرد که همين موضوع سوژه هواداران شده بود.

*کادر پزشکي نيز درباره آخرين وضعيت مصدومان پرسپوليس گزارشي را در تمرين امروز به علي دايي داد.

*پرسپوليسيها فردا استراحت ميکنند و روز دوشنبه در دو نوبت تمرينات خود را دنبال خواهد کرد.