افلاین مسنجر+لبخند

اي کساني که خودشان پسرند ولي با آيدي دخترچت مي کنند، و اي کساني که خودشان دخترند ولي با آيدي پسر چت مي کنند، بدانيد و آگاه باشيد که خداوند شماراعذاب خواهد داد


نيني كه از خواب پا ميشه جيش داره .... زنبور كه رو گل ميشينه نيش داره .....چوپون كه تو بيابونه ميش داره.....اين ماهواره كه ميبين ي رو پشت بوم ه ديش داره ..... حاجي كه از مكّه مياد ريش داره ...... شطرنج كه بازي ميكني كيش داره..... اينقدرم چت ميكني آخره ماه فيش داره


نزن،ديگه نزديكه من SMS نزن،ديگه Tel نده،ديگه سلام نكن، ديگه Off ديگه به من نيا،ديگه.................... آخه من مرض قند دارم دكتر گفته از شيريني مثل تو بايد دوري كنم.

آيا دوستان شما در مسنجر براي شما افلاين مي آيند؟ آيا مي خواهيد مچشان رابگيريد؟
آيا مي خواهيد بدانيد چه كساني در مسنجرآنلاين هستند؟ اگر مي خواهيد بدانيد
بايد بگويم خيلي فضوليد

يه توپ دارم قلقليه .موهاي سرم فرفريه آف جديد نداشتم . سرت کلاه گذاشتم
شبا همش به چت خونه میرم من ..... سراغ آف و آف خوندن میرم من ..... تو این چت خونه ها خسته دردم ..... به دنبال پس ایدیم میگردم ..... پسم گم شده پیداش میکنم من ..... اگه کارتوه وای به حالت ..... رسوات میکنم من

شايد آن روز که سهراب نوشت : تا شقايق هست زندگي بايد کرد خبرى از دل پر درد گل ياس نداشت بايد اينجور نوشت ==> هر گلى هم باشى چه شقايق چه گل پيچک و ياس زندگي اجباريست

يکي از دبيرستان هاي تهران هنگام برگزاري امتحانات سال ششم دبيرستان به عنوان موضوع انشا اين مطلب داده شد که ''شجاعت يعني چه؟'' محصلي در قبال اين موضوع فقط نوشته بود : ''شجاعت يعني اين'' و برگه ي خود را سفيد به ممتحن تحويل داده بود و رفته يود ! اما برگه ي آن جوان دست به دست دبيران گشته بود و همه به اتفاق و بدون استثنا به ورقه سفيد او نمره 20دادند فكرميكنيد اون دانش آموز چه كسي مي تونست باشه؟