پرسپولیس نیوز : نلو وینگادا و مسئولان دیوان عالی ورزش ۱۰ هزار فرانک سوئیس به قرمزپوشان بدهکار شدند.
مصطفی شکری در خصوص آخرین وضعیت پرونده وینگادا، اظهار داشت: پس از تسویه حسابی که با وینگادا داشتیم و حساب و کتابهای انجام شده، مشخص شد که این مربی باید 10 هزار فرانک سوئیس بابت اینکه رای وی در دیوان عالی ورزش شکسته شده، به ما پرداخت کند.

وی افزود: البته این پول را فقط نباید وینگادا بدهد و بخشی از آن را باید خود دیوان عالی ورزش به دلیل شکسته شدن رای پرونده پرداخت کند که ما کارهای اولیه را در این زمینه انجام دادیم و انشاءالله تا چند روز آینده با تاکید محمد رویانیان این پول را دریافت خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین مترجم مصطفی دنیزلی نیز در سفری به ترکیه از ما در خصوص وضعیت پرونده دنیزلی سؤالاتی کرد که ما هم به وی رسما اعلام کردهایم که دو لایحه آماده اقدام در خصوص دنیزلی است. لایحه اول؛ ما نامهای را به فدراسیون فوتبال ایران آماده کردهایم تا به فدراسیون فوتبال ترکیه بزند و به او اعلام کند که پول ما را زودتر پرداخت کند. لایحه دوم؛ اینکه طرح شکایتمان برای ارسال به فیفا آماده است و فقط دو هفته دیگر با توجه به رایزنیها و آخرین دستور رویانیان به دنیزلی فرصت میدهیم تا این پول را پرداخت کند. این تاریخ بعید است که دیگر تمدید شود.