تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که سيد جلال حسيني و پيام صادقيان همراه با سرخپوشان تمرين نکردند.

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس بعد از ظهر امروز و از ساعت 18:00 در ورزشگاه درفشيفر برگزار شد.

به گزارش فارس، در اين تمرين سرخپوشان ابتدا بدنهاي خود را گرم کردند و سپس به دو گروه تقسيم شدند. مهاجمان زير نظر دايي به شوتزني به سمت دروازه پرداختند و هافبکها و مدافعان نيز در گروه ديگري به حفظ توپ و پرسينگ و پاسهاي ارزي تمرينات خود را ادامه دادند.

*جلال حسيني و پيام صادقيان به دليل مصدوميت در تمرين امروز حضور پيدا کردند اما به تمرين نپرداختند. البته پيام صادقيان دقايقي دور زمين اختصاصي دويد.

*محسن بنگر نيز به دليل سرماخوردگي فقط دقايقي در تمرين امروز حضور پيدا کرد و سپس با تزريق آمپول رفت.

*حدود 40 هوادار تمرين امروز را از نزديک تماشا ميکردند.

*رضا حقيقي تمرينات فشردهاي را امروز در دستور کاري خود داشت و با گامها و فشارهاي بيشتري تمرين ميکرد.

*مهرداد پولادي نيز در تمرين امروز حضور پيدا کرد و راه رفتن خود را آغاز کرد.

*در مرحله پاياني تمرين سرخپوشان به سانتر از جناحين و ضربه به گل پرداختند، اين در شرايطي بود که بازيکناني که در تمرين امروز گلنزن بودند، توسط علي دايي با شنا رفتن جريمه شدند.

*کري بين بازيکنان براي زدن ضربه گل نيز در تمرين امروز در نوع خود بسيار جالب بود. بازيکنان به دو قسمت تقسيم شده بودند و هر کدام که گل ميزد همتيمي خود را تشويق ميکرد.

*علي دايي در هنگام گلزني بازيکنان فرياد ميزد «توپهاي داخل 18 قدم بايد گل شود».

*سيد صالحي بدون مشکل در تمرين امروز پا به توپ شد.