رييس کميته برگزاري مسابقات ليگ دسته يک ميگويد به تيمهاي بدهکار در ليگ يک اجازه حضور براي رقابتها داده نميشود.

غلامرضا بهروان، در مراسم قرعه کشي ليگ دسته يک کشور با تاکيد بر اين که به تيمهاي بدهکار حق شرکت در رقابتها داده نميشود، گفت: حضور مديران تيمهاي ليگ يکي در جلسه امروز و قرعه کشي هيچ امتياز و حقي براي شرکت در ليگ يک نخواهد بود. همه تيمها فرصت دارند تا يک ماه آينده بدهيهاي خود را تسويه کنند. اگر مشکلي بود به کميته انضباطي مراجعه کنند. در صورتي که تيمها موفق به تسويه کردن بدهيهايشان نشوند، شايد قرعه کشي مجددي صورت بگيرد.

به گزارش ايسنا ، او در ادامه افزود: تيم مس سرچشمه بدهکار است و در حالي امتيازش را به شانديز مشهد داده که اگر بدهيهايش را تسويه نکند، از حضور آنها در ليگ يک جلوگيري خواهد شد.

بهروان در ادامه با نام بردن تيمهاي بدهکار، تصريح کرد: تيمهاي استقلال اهواز، شهرداري ياسوج، پاس همدان، ايران جوان بوشهر، سايپاي شمال، نساجي، مس سرچشمه، شهرداري بندرعباس، گهر دورود، آلومينيوم هرمزگان، صنعت نفت آبادان، نفت و گاز گچساران و ابومسلم خراسان از تيمهاي بدهکاري هستند که تنها يک ماه براي تسويه حساب فرصت دارند.