سرپرست سازمان ليگ فوتبال ايران گفت: هر تيمي که ميبيند نميتواند هزينه کند و پول ندارد، خودش از مسابقات کنار بکشد.

مهدي تاج در جلسه قرعهکشي مسابقات ليگ دسته اول گفت: مشکلاتي وجود دارد که بايد بخشي از آن را خود باشگاهها برطرف کنند. سال قبل ليگ برتر را زود به اتمام رسانديم که باعث شد تيم ملي به جام جهاني صعود کند و 4 سال نفع آن را خود باشگاهها ميبرند. ليگ يک زيرمجموعه سازمان ليگ شدهاند و AFC نيز به باشگاههاي آن نگاه ميکند. قبلا AFC چهار باشگاه را بررسي ميکرد که اکنون به 9 باشگاه تبديل شده که يکي از آنها عضو ليگ دسته اول است.

به گزارش فارس، وي افزود: باشگاههاي ليگ يک بايد ساختارسازي داشته باشد. هيئت مديره آنها بايد معلوم شود و مثل تيمهاي ليگ برتري تجاري شود.

تاج خاطرنشان کرد: برنامه 90 به فوتبال ايران خدمت ميکند و بايد در ليگ يک چنين برنامهاي باشد بايد کاري کنيم باشگاهها حرفهاي شود و توانمندي داشته باشند. هر تيم بايد حداقل 7 تا 8 ميليارد هزينه کند و پول رفت و آمد داشته باشند با قاطر که نميتوان سفر کرد بلکه حداقل هزينه اتوبوس را داشته باشند. اگر اين هزينهها را نداريد همين حالا اشتباه نکنيد و در مسابقات حاضر نشويد. 26 تيم در مسابقات حضور دارند و ما هيچ اصرار نداريم که همه آنها شرکت کنند. اکنون 9 ميليارد و 400 ميليون تومان باشگاهها بدهي دارند اگر امکانات نباشد AFC باشگاهها را حذف ميکند. اين اتفاق خوب نيست و ما بايد خودمان اگر مشکلي وجود دارد کنارهگيري کنيم.

سرپرست سازمان ليگ خاطرنشان کرد: انجام قرعهکشي الزامي به انجام مسابقات نيست. بدهي 11باشگاه از 37 ميليون تا يک ميليارد و 600 ميليون ميرسد. در مجموع 13 باشگاه استقلال اهواز، شهرداري ياسوج، پاس همدان، ايران جوان بوشهر، سايپاي شمال، نساجي مازندران، مس سرچشمه، شهرداري بندرعباس، گهر دورود، آلومينيوم هرمزگان، صنعت نفت آبادان و نفت و گاز گچساران بدهکار هستند. به طور مثال بازيکني مثل طالبلو به دفتر من آمده و ميگويد اداره ماليات از او طلب پول کرده در حالي که اين بازيکن قراردادش را از دو باشگاه خود دريافت نکرده است و به همين خاطر ممنوعالخروج شده است. باشگاهها بايد به اين موضوعات رسيدگي کنند. وضعيت چمن ورزشگاهها و زمين بايد درست شود که اين موضوعات در کنار هم قرار دارند و اگر پول نداريد اينها را هم در نظر بگيريد.

مهدي تاج پس از خروج از جلسه قرعهکشي در پاسخ به اين سؤال که استقلال اعلام کرده تغييري در برنامه ليگ برتر به وجود بيايد، خاطرنشان کرد: ما به استقلال نگاه مثبت و ملي داريم با ديد مثبت در حال بررسي اين درخواست هستيم. سازمان ليگ اين موضوع را بررسي ميکند چون نگاه مثبت داريم و دوست داريم هر چه زودتر تصميم بگيريم.