رئيس هياتمديره پرسپوليس گفت: در نشست هياتمديره ضمن تقدير و تشکر از زحمات و تلاشهاي مديرعامل و سرمربي تيم بر تداوم حمايت از محمد رويانيان و علي دايي تاکيد شد.

محمدصادق اکبري همچنين گفت: نشست هيات مديره پرسپوليس با حضور همه اعضا و تعدادي از معاونان و مديران برگزار شد. با توجه به جلسهاي که با سرپرست وزارت ورزش و جوانان داشتم، گزارشي از مسايل مطرح شده ارايه کردم.

به گزارش ايسنا ، وي که با سايت باشگاه پرسپوليس گفتوگو ميکرد، ادامه داد: تاکيد ايشان بر اين بود که هيات مديره جديد کار خود را ادامه دهد. واگذاري به بخش خصوصي هم از مسايل مورد تاکيد سرپرست وزارت ورزش بود که در دستور کار نشست هياتمديره قرار گرفت. با طرح موضوع، اعضا نظرات و ديدگاههايشان را بيان کردند و قرار شد با جمعبندي اطلاعات گردآوري شده و اقدامهاي صورت گرفته گزارشي کاملي براي وزارت ارسال شود.

معاون بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان در توضيح ديگر مسايل مطرح شده در نشست روز گذشته تصريح کرد: در اين جلسه همچنين از زحمات کادرفني و در بخش مديريت از تلاشهاي آقاي رويانيان تشکر و قدرداني شد. آقاي رويانيان علاوه بر خدمات ارزشمند در مديريت باشگاه در بعد اقتصادي هم موفق عمل کردهاند که مورد توجه قرار گرفت.

محمدصادق اکبري خاطرنشان کرد: در اين جلسه همچنين مقرر شد بخشهاي مختلف باشگاه در حوزههاي هزينه درآمد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، انفورماتيک و فني در جلسات هيات مديره حضور پيدا کرده و گزارش تفصيلي ارايه دهند و چنين نشستهايي تداوم داشته باشد.

وي گفت: اعضاي هيات مديره همچنين علاوه بر تشکر از مديرعامل و سرمربي و اعلام حمايت از برنامههاي آنها به اتفاق از حضور پرشور هواداران در فصل جاري که منجر به برگزاري پر تماشاگرترين بازيها توسط تيم پرسپوليس شده است قدرداني کردند و آن را از عوامل مهم موفقيت تيم برشمردند.

رئيس هياتمديره پرسپوليس با اعلام اينکه موضوع جذب محمدرضا خلعتبري از مسايل مورد بحث اعضا بود، تصريح کرد: در اينکه خلعتبري بازيکن ارزشمندي است، هيچ ترديدي وجود ندارد. همه اعضا نيز اجماع داشتند که شايسته نيست مليپوش کشورمان در ليگي با ارزشي فني پايين که داراي نامي جعلي است، حضور داشته باشد. از اين رو تصميم گرفته شد در بعد فني نظر کادرفني بطور کامل اخذ شود و در بخش مديريتي هم مديرعامل اختيار تام داده شد که براي جذب اين بازيکن اقدام کند. با بررسي که شد، مشخص گرديد هزينه جذب خلعتبري از محل منابع دولتي نيست و آقاي رويانيان با اقدامات مديريتي که انجام ميدهد، هزينهها را تامين ميکند.