امکانات و قرارداد همکاري همراه اول و باشگاه استقلال شرح داده شد.

قرارداد همکاري همراه اول با باشگاه استقلال امضا شد. اين قرارداد شامل خدمات زير است:

1- سيم کارت ويژه هواداران

در اين بخش کارتهايي ميان هواداران توزيع ميشود و هواداران استقلال با ارائه اين کارت، سيمکارت ويژهاي را تحويل ميگيرند که اين سيمکارتها به طور اتوماتيک و پيشفرض همه امکانات مربوط به سيمکارت هواداراي استقلال را دارا هستند.

2- خدمات 8020

از طريق اين شماره و پيامک آن هواداران استقلال ميتوانند اخبار خود را از باشگاه استقلال دريافت کنند. همچنين خدماتي مثل تالار گفتوگو هم از طريق اين شماره ارائه ميشود.

3- حمايت مالي هواداران از استقلال از طريق پيامک 802020

اين سامانه از روز شنبه فعال خواهد بود. هواداران استقلالي که ميخواهند به اين تيم کمک کنند، ميتوانند با پيامک به اين شماره از طريق قبض تلفن همراه يا شارژ خود به باشگاه کمک کنند.

4- هواداران استقلالي که ميخواهند کارت هواداراي اين باشگاه را داشته باشند، براي آنها تقسيط پول کارت هواداري استقلال در نظر گرفته شده است. از طريق همراه اول هواداران استقلال در اقساط مختلف ميتوانند نسبت به خريد کارت هواداري استقلال اقدام کنند.

مديرعامل همراه اول پس از معرفي امکانات همراه اول در اين بخش درباره قرارداد امضا شده با استقلال گفت: بالغ بر 60 ميليون مشترک داريم که بسياري از آنها طيف جوانان هستند. در جامجهاني 2010 حدود پنج ميليون نفر ظرف يک هفته عضو سايت هواداري تيم ملي شدند. تيم استقلال تيمي پرطرفدار و قديمي است و خوشحاليم که ميتوانيم متولي کارت عضويت آنها باشيم.

او در پاسخ به سوالي مبني بر امکانات اين اپراتور براي هواداران استقلال بيان کرد: مساله MMS در صورت درخواست هواداران استقلال فعال ميشود. شش موضوع مورد توافق و ما استقلال قرار گرفته که دو تا از اين توافقات را باشگاه استقلال از ما خواسته لو ندهيم؛ چرا که ميخواهد سوپرايز باشد. از همکاري جديد استقلال استقبال ميکنيم و اميدواريم توافقاتمان به نفع طرفين شود.

در همين زمان علي فتحاللهزاده بيان کرد: از همراه اول خواستهايم به جاي نام همراه اول که بر بالاي صفحه موبايل درج ميشود براي هواداران استقلال نام "استقلال" بيايد. اميدواريم که همراه اوليها با نام "بلو لاين" موافقت کند تا ما سيمکارتهايمان را با اين نام در بازار به فروش برسانيم.

مديرعامل همراه اول در پايان صحبتهايش و در پاسخ به سوالي مبني بر درصد تقسيم سود ميان همراه اول و باشگاه استقلال، گفت: اين مساله بستگي به چيزهاي مختلفي دارد، اگر يک برنامه درخواستي مثلا سه ميليون درخواستي داشته باشد، ما سود کمتري ميبريم اما مثلا يک برنامه تنها هزار متقاضي دارد و در اين ميان سود بيشتر از آن ما خواهد بود.