به گزارش سرویس علمی جام، مادر و دختری که با درست کردن کلاه های مخصوصی، جوجه های خود را به زیباترین و با کلاس ترین جوجه های جهان تبدیل کرده و با انتشار تصاویر آنها، این جوجه های مدرنیزه را برای دیگران هم به نمایش گذاشتند.