یک خودروی نیروی انتظامی با بلندگو به پرسپولیس به خاطر نتایج ضعیفش اعتراض کرد.اتوبوس پرسپولیس بعد از ترک ورزشگاه در ترافیکی سنگین قرار گرفت که در این زمان یک تویوتا لندکروز نیروی انتظامی با بلندگوی خود به نتایج ضعیف پرسپولیس اعتراض کرد و از هواداران به خاطر حمایت از این تیم ضعیف پرسپولیس انتقاد کرد.صحبتهای این ماموران انتظامی که از بلندگوی خودرو پخش شد موجب شد که بسیاری از ماشینها متوجه شوند که بازیکنان پرسپولیس در اتوبوس هستند و آنها نیز به پرسپولیسیها اعتراض کردند.