:پس از آنکه احمدرضا عابدزاده در گفتگویی به انتقاد از محمود خوردبین پرداخته و جدایی اش را به نفع سرخپوشان خوانده بود، سرپرست پیشین تیم پرسپولیس به اظهارات او پاسخ داد.محمود خوردبین مشاور مدیرعاملپرسپولیس در این خصوص اظهار داشت: من در پاسخ به عابدزاده فقط این را می گویم که ایشان بهتر است در مورد مسائلی که مربوط به شغل شان نمی شود، اظهارنظر نکند.


وی همچنین تصریح کرد: البته این را هم می دانم که اینها حرف های عابدزاده نیست اما به هرحال برای او آرزوی سلامتی می کنم.محمود خوردبین پس از کناره گیری از سمت سرپرستی تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان مشاور مدیرعامل در این باشگاه مشغول به کار شد.