دوشنبه (دیروز) باشگاه «فاو.اف.ب اشتوتگارت» لابادیا را که در سه هفته سپریشده فصل 2014-2013 بوندسلیگا جز باخت نتیجه دیگری کسب نکرده بود، از کار برکنارکرد.

در پی وقوع این اتفاق مسئولان جهت انتخاب جانشین به تکاپو افتادند و پس از گذشت چند ساعت، مسئول فنی جدید گزینش شد.

بر همین اساس «توماس اشنایدر» زمام امور تیم سنتی لیگ ژرمنها را برعهده گرفت. وی قراردادی دو ساله منعقد کرد.

اشنایدر 40 ساله در دو سال گذشته سرمربی تیم جوانان باشگاه بوده و از سال 1991 تا 2003 برای اشتوتگارتیها بازی کرده است.