سرپرست تيم سپاهان گفت: خبر جديدي از جباري نيست و کرانچار و رحيمي در برنامه 90 گفتني ها را گفتند.

محمد فرامرزي درباره اينکه گفته مي شود باشگاه سپاهان به زلاتکو کرانچار اولتيماتوم داده است عنوان کرد:نمي دانم اين مسائل را از کجا مي آورند.کرانچار با قدرت به کارش ادامه مي دهد.اولتيماتومي که صحبت از آن مي شود به هيچ عنوان صحت ندارد و باشگاه از نتايج و روند تيم راضي است.

به گزارش اوج ، وي ادامه داد:در بازي با صبا تيم عملکرد خوبي داشت و اين کرانچار بود که بازيکنان را از نظر روحي در شرايط مطلوب قرار داد.از هر نظر آماده بازي با داماش هستيم تا در کورس باقي بمانيم.

سرپرست سپاهان درباره وضعيت جباري و اينکه وي چه زماني به اصفهان مي آيد گفت:خبر جديدي از جباري نيست.کرانچار و رحيمي در برنامه 90 گفتني ها را گفتند و بحث تازه اي نيست.