آسیاب به نوبت، وقت بازی کردن من هم میشود. نه تنها ناامید نیستم بلکه با انگیزه و روحیه تمرین میکنم
بعد از نمايش 45 دقيقه اي در كرج و مقابل تيم سابق ميلاد غريبي دوباره رفت روي نيمكت در حالي كه قبل از آن روي او حساب ويژه اي باز مي شد.با اين وجود هافبك – مهاجم جوان پرسپوليس باز هم اميدوار است.

میلاد غریبی در باره بازي نكردنش گفت:« آسیاب به نوبت، وقت بازی کردن من هم میشود. نه تنها ناامید نیستم بلکه با انگیزه و روحیه تمرین میکنم تا وقتی بازی کردم، مثل صادقیان و عالیشاه که خوب بودند، خوب عمل کنم و کادر فنی را از اینکه انتخابم کردند، سربلند کنم.»
وی ادامه داد:« قبل از شروع فصل نسبت به ما جوانترها تردیدهایی وجود داشت ولی الان بچههایی که فرصت بازی پیدا کردند، طوری عمل کردند که معلوم شد کادر فنی نفرات را حساب شده انتخاب کرده است و میخواهم وقتی من هم بازی کردم، این روند را ادامه بدهم.»
غریبی كه با سايت رسمي باشگاهش مصاحبه كرده درباره شرایط تیمش هم گفت:«جلوی نفت خوب نبودیم اما آن بازی تمام شده، الان تمرکز بچهها روی بازی با فولاد است و این بازی فرصت خوبی برای جبران خواهد بود. مقابل نفت غافلگیر شدیم و با ارادهای که در بچهها وجود دارد، فکر نمیکنم این اتفاق دوباره تکرار شود»