وحید هاشمیان پس از پیروزی 2 بر یک مقابل مس سرچشمه گفت: مس سرچشمه به 3 امتیاز نیاز داشت و برای پیروزی به تهران آمده بود و می خواستند از تک فرصت های خود استفاده کنند ولی خدا را شکر ما گره بازی را باز کردیم.

از هواداران تشکر می کنم که به ورزشگاه آمدند و تیم خود را تشویق کردند که امیدوارم به این روند ادامه دهند.