سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: اگر میخواهند به تیم ملی بیاحترامی کنند، به من ربطی ندارد ولی شخصاً نمیگذارم به من بیاحترامی کنند.به گزارش فارس ، کارلوس کیروش در خصوص جلسه روز گذشته خود با برخی از مسئولان سازمان لیگ برتر که با غیبت مهدی تاج و علی کفاشیان صورت گرفت و در حالی که عصبانی به نظر میرسید، اظهار داشت: من ناراحت نیستم بلکه متأسفم. نمیتوانم بگذارم بیشتر از این به من بیاحترامی شود، دیگر نخواهم گذاشت به من بیاحترامی شود. نمیتوانم چنین چیزی را قبول کنم.

وی ادامه داد: اگر میخواهند به تیم ملی بیاحترامی کنند، بکنند به من ربطی ندارد ولی شخصاً نمیگذارم به من بیاحترامی کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه کرد: من ناراحت نیستم خیلی ساده میگویم هیچوقت دیگر نمیگذارم به من بیاحترامی شود. من نمیگذارم همینجوری هر روز به من بی احترامی شود.

کارلوس کیروش خاطرنشان کرد: من یک مربی حرفهای هستم و هیچکس حق ندارد بگوید من درونم چه احساسی دارم من صحبتی که کردم به همین سادگی است. ناراحت نیستم، هیچ مشکلی ندارم فقط نمیگذارم دیگر به من بیاحترامی شود.