ترکيب تيم ملي کشتي آزاد بزرگسالان براي شرکت در رقابتهاي جهاني مجارستان در فاصله 15 روز مانده به آغاز اين مسابقات اعلام شد.

به نقل از فدراسيون کشتي، اين ترکيب با پيشنهاد کادر فني تيم ملي کشتي آزاد و پس از تأييد شوراي فني تيمهاي ملي مشخص شد.

* ترکيب تيم ايران در اين رقابتها به شرح زير است:

55 کيلو: حسن رحيمي

60 کيلو: مسعود اسماعيلپور

66 کيلو: مهدي تقوي

74 کيلو: عزتاله اکبري

84 کيلو: احسان لشکري

96 کيلو: رضا يزداني و جعفر دليري

120 کيلو: کميل قاسمي

مربيان: غلامرضا محمدي، رضا لايق، محمد طلايي، عليرضا رضايي، محمود اسماعيلپور و امير توکليان

سرپرست: علي بيات

مدير تيمهاي ملي: رسول خادم

جعفر دليري بعنوان نفر ذخيره راهي رقابتهاي جهاني ميشود و رضا يزداني نفر اصلي وزن 96 کيلو محسوب ميشود.

رقابتهاي کشتي آزاد قهرماني جهان روزهاي 24 تا 27 شهريورماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار ميشود.

همانطور که در خبري به موضوع مصدوميت يزداني پرداخته شد به نظر ميرسد تشديد مصدوميت اين کشتيگير کادرفني را نگران کرده است و به همين دليل نام جعفر دليري به عنوان «آلترناتيو» يزداني براي حضور در مسابقات جهاني اعلام شده است.