رييس سازمان ليگ از ارائه سه راهکار براي حل مشکل کارلوس کيروش و برنامه مسابقات باشگاهي خبر داد.

مهدي تاج پس از جلسه امروز (شنبه) با علي کفاشيان گفت: مشکل مشترک ما و کيروش ليگ قهرمانان آسياست. اگر بتوانيم اين مشکل را حل کنيم، خيلي از مشکلات ما حل ميشود اما تا آن زمان براي اين که فرصت را از دست ندهيم مسابقات ليگ را با قدرت و برنامه منسجم برگزار ميکنيم.

به گزارش ايسنا، تاج همچنين گفت: براي حل مشکلات پيشرو سه برنامه را در نظر گرفتهايم. اول اين که علي کاظمي، دبير سازمان ليگ کارگروهي را تشکيل ميدهد تا برنامه مسابقات ليگ و جام حذفي را بار ديگر از زاويه ديد کيروش بررسي کنند. او در اين بررسيها از نظرات دستياران کارلوس کيروش هم کمک ميگيرد. برنامه دوم ما اين است که دوشنبه هفته آينده جلسهاي با حضور تمامي مديران باشگاههاي ليگ برتري تشکيل دهيم و کيروش در اين جلسه پيشنهاداتش را مطرح کرده و درباره نظراتش توضيحات شفاف و کاملي را ارائه ميکند. کارهاي مربوط به دعوت از باشگاهها امروز انجام و دعوتنامه برايشان ارسال خواهد شد.

تاج همچنين گفت: بارها گفتهايم که ميتوانيم ليگ برتر و جام حذفي را تا قبل از 20 فروردين به پايان برسانيم و پس از آن بازيکنان براي برگزاري اردوهاي تيم ملي در داخل و خارج از کشور، در اختيار سرمربي تيم ملي باشند. ضمن اينکه همانطور که قبلا هم گفته بودم لغو اردوهاي تيم ملي به سازمان ليگ ارتباطي ندارد و به عوامل ديگري وابسته است. برنده و بازندهاي در اين ماجرا وجود ندارد و فوتبال ملي نبايد در اين برهه ضرر کند و بايد از همه نظرات استفاده کرد تا بهترين تصميم گرفته شود اما تنها چيزي که باز نميگردد زمان است و همانطور که بارها اشاره کردهام اولويت ما تيم ملي کشورمان و ليگ با اقتدار است.

تاج در توضيح برنامه سوم تصريح کرد: برنامه سوم ما اين است که پيشنهادهاي ما براي تغيير زمان مسابقات ليگ قهرمانان آسيا را با جديت پيگيري کنيم. فردا عازم کنفدراسيون فوتبال آسيا هستم و در جلسهاي با کشورهاي غرب آسيا که مشترکات زيادي از لحاظ برنامه مسابقات داريم، پيش از نشست کميته مسابقات برگزار خواهيم کرد و پيشنهادهايي را درباره تقويم رقابتهاي کنفدراسيون فوتبال آسيا مطرح ميکنيم که پس از جمعبندي آن را به کميته مسابقات کنفدراسيون فوتبال آسيا خواهيم داد. اين پيشنهادها شامل اين است که چون برگزاري رقابتهاي جام جهاني، ليگ قهرمانان آسيا، مقدماتي جام باشگاههاي آسيا و ليگهاي داخلي کشورها بايد امسال برگزار شود، پيشنهاد ميکنيم که مسابقات ليگ قهرمانان آسيا به بعد از جامجهاني موکول شود. البته با توجه به اينکه همين شرايط براي کشورهاي ايران، ژاپن، کرهجنوبي و استراليا هم وجود دارد، اميدوارم در اين زمينه به تفاهم برسند و چون درگير جام جهاني هستند با اين پيشنهاد موافقت کنند و يا اين که جام باشگاهها از مهرماه شروع شود.

تاج با بيان اين که نتيجه تمامي اين برنامهها را به هيات رييسه فدراسيون و سازمان ليگ انتقال ميدهد، گفت: تمام هر سه فرايندي که توضيح دادم، نتيجه روشني خواهد داشت. هر سه نتيجه را به هيات رييسه فدراسيون و سازمان ليگ برده و تصميم نهايي را در آنجا ميگيريم.

تاج در پاسخ به اين سوال که آيا براي برگزاري جام حذفي بدون حضور مليپوشان که طبق درخواست کارلوس کيروش بوده، برنامهريزي کرده است، گفت: جامحذفي را قرعهکشي کرده و قطعا برگزار ميکنيم اما اين که تيمهايي که صاحب مليپوش هستند، اين بازيها را بدون مليپوشان برگزار کنند يا نکنند، در جلسه دوشنبه هفته آينده مديران باشگاهها با کيروش مشخص ميشود. خود باشگاهها بايد دراينباره تصميمگيري کنند.

وي همچنين درباره برنامه سازمان ليگ در داربي پيشرو توضيح داد: براي بليتفروشي الکترونيکي در داربي سختگيري نخواهيم کردَ. اگر چه سازمان ليگ کاملا آماده بود تا از همين داربي تمامي ظرفيت استاديوم آزادي را به صورت الکترونيکي بليتفروشي کند اما شوراي تامين مخالفت کرد و گفت براي داربي پيشرو سختگيري نکنيم. بنابراين بليتفروشي الکترونيکي را براي طبقه پايين انجام ميدهيم و اگر بليتي باقي ماند آن را به صورت سنتي در جلوي گيشههاي استاديوم آزادي به فروش ميرسانيم.

تاج از تشکيل ستادي براي پيشبرد برنامههاي داربي خبر داد و گفت: توان ميزباني يک ليگ در داربي مشخص ميشود که اوج مسابقات ليگ است. بنابراين برنامهها را به خوبي پيش برده و هماهنگيهاي لازم را انجام دادهايم. در اين راستا ستادي تشکيل شده است که سياست آن را مسئول کميته مسابقات يعني بهروان بر عهده دارد. او با نهادهاي مختلف جلسه ميگذارد. برنامههاي ما اين بود که با فروختن بليتهاي الکترونيکي ديگر شاهد اين که کسي از شب قبل به استاديوم بيايد نباشيم اما به هر حال اين اتفاق از اين داربي نيفتاد.

تاج درباره برگزاري بازيهاي خانگي تيمهاي سايپا، نفت و راهآهن در استاديومهاي انقلاب کرج و تختي تهران نيز گفت: با برگزاري بازيهاي خانگي اين تيمها در استاديومهاي فوق ميزباني معنا پيدا کرد. خوشبختانه گزارشهاي واصله پس از بازي همگي مثبت بوده است و از اين پس بازيهاي خانگي اين تيمها مقابل استقلال و پرسپوليس در ورزشگاههايشان انجام ميشود.

رييس سازمان ليگ با ابراز رضايت از وضعيت ورزشگاههاي تيمهاي ليگ برتري در آستانه بازديد نمايندگان AFC از ايران گفت: باشگاههاي ما بايد آماده ميزباني از بازرسان AFC باشند. خوشبختانه تکميل شدن ورزشگاههاي ما روند خوبي دارد و در اين باره در جلساتي که در AFC خواهيم داشت، هم مذاکرتي را انجام ميدهيم.

وي در واکنش به صحبتهاي منتشر شده از سوي مدير کل تربيت بدني استان اصفهان، مبني بر احتمال لغو بازي هفته آينده ليگ برتر در اين استان گفت: طبق قانون لغو يک مسابقه فقط توسط سه گروه از اشخاص ميتواند صورت بگيرد که يک سازمان ليگ است، دوم شوراي تامين و سوم شخص داور مسابقه است. بنابراين هيچ نهاد ديگري نميتواند درباره لغو مسابقهاي تصميمگيري کند. سازمان ليگ هم علاقمند است تا هيچ مسابقهاي لغو نشود و تحت هيچ شرايطي زمان را از دست ندهيم. مشکلات اصفهان بايد حل شود. من گزارشهاي لازم در اين رابطه را به کفاشيان دادهام و قرار شده کفاشيان در جلساتي با سجادي و جواهري خودشان اين موضوع را حل کنند.