عالی بود..............
باند مافیا ؛ باند دوپینگیا شکست خورد
این چوب خدا بود که به موقعش خورد توی سر آبیها
اگه یادتون باشه سال اول لیگ هم استقلال تو بازی آخر باخت و پرسپولیس برد تا حق به حقدار برسه
زمان افشین امپراطور هم با اینکه 6 امتیاز ازش کم شد قهرمان شد...........
چون همه اینها چوب خداس که خوشبختانه به موقعش تو سر باندبازها میخوره
بله........هیچ کار خدا بی حساب نیست
بازیکنهای استقلال خوزستان عالی بودن.انگار وسیله ای بودن برای به زمین زدن باند مافیای فوتبال ایران
اینا همه به خاطر اینه که

چوب خدا صدا نداره و هیچ کار خدا بی حکمت نیست

بنظرتون دلیل به زمین خوردن باند مافیا چیه جز حکمت کار خدا؟