199x127xkhalat3.jpg
دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: بعد از ارائه و بررسی مدارک محمدرضا خلعتبری در مورد بازی کردن یا بازی نکردن این بازیکن تصمیمگیری میکنیم.

علی کاظمی در مورد وضعیت حضور محمدرضا خلعتبری در پرسپولیس و اینکه او میتواند در دربی بازی کند یا نه گفت: در این خصوص شهبازی مسئول کمیته نقل و انتقالات ما یک بار توضیح داده است. اصل ماجرا بر این است که ابتدا باید مدارک این بازیکن به سازمان لیگ و کمیته نقل و انتقالات ارائه شود و بر اساس مستندات سازمان لیگ میتواند اعلام کند که خلعتبری میتواند بازی کند یا نه. تا زمانی که مدارکی داده نشده نمیتوانیم نظر قطعیای در این مورد بدهیم. بعد از ارائه مدارک بازیکن اگر خلعتبری شرایط صدور کارت بازی را داشت سازمان لیگ این کار را میکند و اگر هم نداشت کارت بازیاش صادر نمیشود.

وی در مورد جلسه پنجشنبه با کیروش و ناراحتی سرمربی تیم ملی بعد از این جلسه گفت: تاج در این خصوص پاسخ داد. با این حال به شما میگویم صحبتهای کیروش سه محور دارد که ما راجع به اصول با ایشان مشکلی نداریم. مشکل مشترک ما و کمیته تیمهای ملی برگزاری لیگ قهرمانان آسیاست زیرا تاریخ این مسابقات از سوی AFC اعلام میشود. به همین دلیل و با توجه به شرایطی که وجود دارد کیروش نمیتواند در زمانهای مقرر بازیکنان موردنظرش را در اختیار داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این تاریخها الزاما لیگ فشردهتر برگزار میشود و کیروش دل نگران خستگی و مصدومیت ناشی از فشردگی مسابقات هم هست.

دبیر سازمان لیگ تصریح کرد: کیروش علاقمند است در تاریخ 18 یا 20 فروردین بازیکنان را در اختیار بگیرد و از طرف دیگر میگوید مسابقات لیگ هفته به هفته برگزار شود تا خستگی بازیکنان کاهش پیدا کند اما با توجه به برگزاری لیگ قهرمانان آسیا ما اگر بخواهیم لیگ برتر را فشرده برگزار نکنیم در تاریخ موردنظر کیروش مسابقات به پایان نمیرسد. البته اینکه چه تصمیمی باید در مورد این مسئله گرفته شود به منی که برنامهریزی میکنم ارتباط پیدا نمیکند. من پیشنویس برنامه را تهیه میکنم و برای تصویب به هیئت رئیسه میدهم بنابراین سیاستگذاران کلان فوتبال در این مورد تصمیمگیری خواهند کرد.

کاظمی افزود: ناراحتی کیروش از من نیست. اردوی تیم ملی به هر دلیلی لغو شده و اکنون هم ما مسابقات لیگ را هفته به هفته برگزار میکنیم. البته استقلال با توجه به حضورش در آسیا مسابقاتش فشرده تر است. من عاشق افکار خودم نیستم و از نظر هر فردی برای ارائه برنامه بهتر استفاده میکنم حتی در پیشنویس برنامه هم نظرخواهی میکنم هرچند کمتر نظری داده میشود. اولویت اول من هم تیم ملی است.

دبیر سازمان لیگ در مورد اینکه چگونه قرار است این مشکل حل شود گفت: تا جایی که من اطلاع دارم قرار است نشستی با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با مدیران چهار باشگاهی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند برگزار شود و پس از آن جلسه این مسئله در هیئترئیسه فدراسیون فوتبال مطرح و تصمیمگیری شود.

کاظمی در مورد اینکه کیروش گفته است به من توهین شده است اظهار داشت: خود شما من را میشناسید من هرگز چنین اخلاق و روحیهای ندارم که خدای ناکرده بخواهم به کسی بی احترامی کنم. حتی من نیم ساعت قبل از شروع جلسه در آن نشست حاضر شدم. ظاهرا ایشان از غیبت تاج ناراحت بودند که اگر تاج در آن جلسه هم حضور داشت اتفاق خاصی رخ نمیداد و او نمیتوانست به طور شخصی و راسا در مورد خواستههای کیروش تصمیمگیری کند و نتیجه جلسه آن چیزی نمیشد که کیروش میخواست بلکه در نهایت باید پس از رایزنیهای دیگر برای حل این مسئله فکری میشد.