پرسپولیس نیوز : کادر فنی پرسپولیس پس از ریکاوری و بازی دوستانه دیروز، امروز را به سرخپوشان استراحت داده است. به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، بازیکنان پرسپولیس امروز تمرین نخواهند داشت ولی فردا دو جلسه تمرین میکنند. تمرین نوبت صبح فردا به کار با وزنه اختصاص دارد و تمرین نوبت بعدازظهر در زمین فوتبال به کار با توپ اختصاص دارد. سرخپوشان طی روزهای سهشنبه تا پنجشنبه هم روزانه یک جلسه تمرین میدانی خواهند داشت.