بازيکن جديد تيم فوتبال پرسپوليس گفت: با تمام وجودم تلاش ميکنم تا با ارائه بهترين بازيها شرمنده هواداران پرسپوليس و باشگاه نباشم.


محمدرضا خلعتبري پس از عقد قرارداد دو ساله با پرسپوليس در گفتگو با سايت رسمي باشگاه درباره پيوستنش به پرطرفدارترين تيم فوتبال آسيا به سوالات پاسخ داد.

به خلعتبري تبريک گفتيم و از او خواستيم چند کلامي درباره اين انتقال صحبت کند.

مليپوش جديد پرسپوليس خنديد و گفت: اگر بخواهم صحبت کنم نميتوانم حرفهايم را در چند کلام بگويم چون بايد يک دفتر بنويسم. در اين يکي، دو ماه داستانها و اتفاقات بسياري روي داد که شکر خدا منجر به عقد قرارداد با پرسپوليس شد.

من از سردار رويانيان ممنون و متشکرم که شبانه روز پيگير اين انتقال بودند. اميدوارم که بتوانم همچون دوران حضورم در سپاهان، براي پرسپوليس هم بهترين بازيهايم را به نمايش بگذارم تا انتظارات هواداران را بر آورده کنم و نماينده خوبي براي دوستداران پرسپوليس که دوست داشتند من هم پيراهن اين تيم را به تن کنم، باشم.

خلعتبري در ادامه گفت: خوشحالم که به پرسپوليس پيوستم. براي من، کشورم عزيز است و به آن تعصب دارم و با آمدنم به پرسپوليس خيالم از بابت بسياري مسائل که ممکن بود که فوتبالم را تحت تاثير قرار دهد راحت شد. بعدها در اينباره بيشتر صحبت خواهم کرد.

وي تصريح کرد: وظيفه خودم ميدانم از مدير باشگاه عجمان نيز تشکر و تقدير کنم. آنها براي من بهترين هتل و امکانات را فراهم کردند و براي انتقالم به پرسپوليس نهايت همکاري را داشتند. من هرگز اين مسائل را فراموش نميکنم و اميدوارم بتوانم بهترين بازيها را براي پرسپوليس انجام داده و نماينده شايستهاي براي هواداران باشم.

مليپوش پرسپوليس ادامه داد: از آقاي هدايتي که براي پرداخت مبلغ رضايتنامه اقدام کردند تشکر ميکنم. همه ميدانند که طي هفتههاي اخير اين انتقال شرايط خاصي پيدا ميکرد. يک روز اميدوار بوديم و يک روز نا اميد اما در نهايت تقدير اين بود که من پيراهن پرسپوليس را بر تن کنم و حالا ميخواهم بهترين بازيهايم را انجام بدهم.

خلعتبري درباره اينکه از ميلياردها تومان پول گذشته ولي برخي انتقادهايي را مطرح ميکنند گفت: نميخواهم درباره اين مسائل صحبت کنم. به هر حال مردم آگاه هستند.

خلعتبري درباره اينکه دوست دارد چه شماره پيراهني را در پرسپوليس بر تن کند، خاطرنشان کرد: همه ميدانند که من شماره 9 را دوست دارم ولي ظاهرا اين شماره را بازيکنان بر تن کردهاند. اگر اين امکان وجود نداشته باشد، شمارههاي 33 يا 99 را هم دوست دارم.

خلعتبري در پايان گفت: من هميشه گفتهام فوتبالم را به نوعي مديون آقاي دايي هستم. ايشان به من اعتماد کردهاند و در آن برهه حساس و در بازيهاي انتخابي جام جهاني مرا به تيم ملي دعوت کردند و همان بازيها پشتوانهاي براي پيشرفت من در فوتبال ايران شد. حالا خوشحالم که شاگرد علي آقا خواهم بود. اعتماد مربي به بازيکن، هم از نظر فني و هم از نظر روحي - رواني تاثير ويژهاي در موفقيت و کارآيي بازيکن دارد. خوشحالم که نسبت به اين موضوع در پرسپوليس شرايط خوبي خواهم داشت. با اين وجود بايد دو چندان تلاش کنم چرا که ميدانم مربي، باشگاه و هواداران انتظارات بسياري از من دارند. انشاءا... که بتوانم نزد آنها سربلند باشم و بهترين بازيها را به نمايش بگذارم.