استقلالیامنتظرحماسه بعدی ما باشن.
یه6تاکه خوردن
4تاو3و5تاهم توکارنامشون هست
یکی دوتاهم که زیادازماخوردن
چندتابهشون بزنیم تاهمچین جیگرشون ورم کنه؟