رييس کميته پزشکي باشگاه صنعت مس آخرين وضعيت جسماني سرپرست و مربي تيم فوتبال مس را تشريح کرد.

دکتر "مهدي مداحي" اظهار کرد: متاسفانه بهبودي در وضعيت مهدي محمدي حاصل نشده است و او همچنان در کما به سر مي برد و سطح هوشياري او افزايش پيدا نکرده است.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: وضعيت هوشياري و ضريب هوشي بالا به معناي خروج از کماست و با اين شرايط از همه عزيزان و فوتبالدوستان ميخواهيم که براي معجزه و خروج مهدي محمدي از حالت کما دعا کنند.

وي در مورد شرايط جسماني ايرج کهندل، سرپرست تيم مس نيز گفت: خوشبختانه آقاي کهندل از وضعيت ناپايدار خارج شدند.

مداحي ادامه داد: آقاي کهندل در حال حاضر در بخش سي سي يو بستري است و امروز براي اطمينان بيشتر پس از انجام آنژيوگرافي از بيمارستان مرخص خواهد شد.