به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، محرم نویدکیا شروع لیگ دوازدهم را به دلیل مصدومیت از ناحیه مینیسک زانو از دست داد حالا پیش بینی میشود ۳ الی ۴ ماه دیگر را هم به دور از سپاهان باشد.


دکتر محمد جعفر رشادی، پزشک سپاهان در مورد وضعیت نویدکیا گفت: او حدود یک ماه پیش برای درمان زانوی خود و در صورت نیاز عمل جراحی به آلمان رفت و پس از تشخیص پزشکان آلمانی مبنی بر نیاز به عمل جراحی، پای خود را به تیغ جراحان سپرد.


نویدکیا پس از این عمل مدتی در آلمان بود و سپس به اصفهان آمد. حضور او درتمرین میتواند موجب بالا رفتن روحیه سپاهانیها باشد هرچند با عصا.


دکتر رشادی با بیان اینکه عمل جراحی روی مینیسک محرم موفقیت آمیز بوده است ادامه داد: او حدود یک ماه دیگر برای ویزیت مجدد و تعیین دقیق میزان دوری از میادین دوباره به آلمان میرود.


پزشک سپاهان در خصوص آخرین وضعیت جواهیرسوکای هم گفت: سوکای از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شده بود و در حال حاضر در حال فیزیوتراپی است.