مهدی مهدوی کیا که از ابتدای این فصل بعد از کریمی ، نوری ، نصرتی و هاشمیان ، پنجمین بازیکنی است که بازوبند کاپیتانی را بر بازویش بسته ، شصتمین کاپیتان تاریخ این تیم محسوب می شود. مهدوی کیا که قدیمی ترین یار حال حاضر پرسپولیس محسوب می شود در چند سال ابتدایی حضورش در این تیم به دلیل حضور بزرگانی چون استیلی ، پیوس ، عبدی ، ناصر محمدخانی و پیروانی هیچ گاه به بازوبند کاپیتانی نرسید و حالا درحالی شصتمین کاپیتان تیم لقب می کیرد که دیگرانی چون شیث و حقیقی هم در این سال ها ، پیش از او بازوبند را به بازو بسته اند.