میلانیها پس از رسیدن به مرحله گروهی لیگ قهرمانان در سری آ هم پیروز شدند.
سایت گل – میلان اولین برد فصل خود را مقابل کالیاری کسب کرد.
مردان ماسیمیلیانو آلگری شکست بهتانگیز هفته قبل مقابل ورونا را مقابل تیم سابق آلگری جبران کردند.
این دهمین باری است که کالیاری در سنسیرو به میلان میبازد.
میلان بازی را عالی آغاز کرد و در دقیقه 8 به گل رسید. روبینیو سانتر ماریو بالوتلی را در میان مدافعان کالیاری به گل تبدیل کرد.
پاسهای میلان در میانه میدان عالی بود و کالیاری بهسرعت توپ را از دست میداد. آنها در دقیقه 30 گل دوم را هم از میلان خوردند. این بار فیلیپ مکسس با جدا شدن از مدافعان با ضربهای از فاصله نزدیک گل زد. این بار هم بالوتلی در گل نقش بسیاری داشت و روی شوت او بود که توپ در برگشت به مکسس رسید.
کالیاری در دقیقه 33 یک گل زد. مارکو سائو با شوتی کاتدار دروازه کریستین آبیاتی را گشود. این تنها ضربه در چارچوب کالیاری در نیمه اول بود!
بالوتلی سرانجام خودش هم در دقیقه 63 گل زد. سانتر عمقی آباته را لورنتزو آریائودو با سر خوب دفع نکرد و توپ به بالوتلی رسید و او هم با ضربهای عالی برد میلان را قطعی کرد.