تمرين صبح امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که محمدرضا خلعتبري پس از حضور در تمرين و گفتوگو با دايي با پزشک تيم رفت.

تمرين تيم پرسپوليس در نوبت صبح از ساعت 10و 30 امروز در ورزشگاه درفشيفر برگزار شد.

به گزارش فارس، در اين تمرين محمدرضا خلعتبري براي اولين بار در جمع قرمزپوشان حضور پيدا کرد.

وي ابتدا با بازيکنان به خوش و بش پرداخت و پس از گفتوگو با دايي با پزشک پرسپوليس براي ترميم مصدوميتش از درفشيفر رفت.

*ماهيني و غلامرضا رضايي دو مصدوم پرسپوليس در تمرين امروز در کار با وزنه شرکت کردند البته هنوز تکليف اين دو بازيکن براي بازي جمعه مشخص نيست.

*پرسپوليسيها در تمرين امروز ابتدا بدن هاي خود را گرم کردند. 15 دقيقه در زمين چمن دويدند و سپس وزنههاي سبک زدند.

*علي دايي نيز امروز بيشتر نظارهگر تمرين بود و برخي اوقات با تک تک بازيکنان به گفتوگو ميپرداخت.

*حدود 40 هوادار پشت درهاي بسته در تمرين امروز حضور داشتند و بابت حضور خلعت
بري در پرسپوليس خوشحال بودند.