نماینده باشگاه میلان ایتالیا با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دیدار کرد.
در راستای برگزاری بازیهای دوستانه پرسپولیس و ستارگان میلان محمد رویانیان شب گذشته به مدت دو ساعت با نماینده باشگاه میلان و نماینده فرانکو بارسی دیدار کرد.در این دیدار قرار شد ظرف دو ماه آینده میلانیها پیشنهاد پرسپولیس مبنی بر برگزاری بازیهای دوستانه را با تیم ستارگان این تیم برگزار کنند و سپس پس از نامهنگاریهای مکتوب جواب یکدیگر را بدهند. همچنین مقرر شد که این بازی قبل از فصل سرما برگزار شود که مشکلی برای دو تیم به وجود نیاید.قرار است این پیشنهادها بین طرفین بررسی شود و سپس نظر نهایی در نامههای مکتوب به یکدیگر اعلام گردد.پرسپولیسیها به دنبال این هستند تا یک دیدار دوستانه با تیم ستارگان میلان تا دو ماه آینده در تهران برگزار شود.همچنین قرار است پس از تعامل باشگاه پرسپولیس و میلان ایتالیا اولین آکادمی فوتبال پرسپولیس با نام میران که تلفیقی از نام ایران و باشگاه میلان است نیز به زودی در ایتالیا تاسیس شود.