رئيس سازمان ليگ تاکيد کرد که نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آسيا بدون ملي پوشان خود در ليگ قهرمانان آسيا به ميدان نميروند و سازمان ليگ هم اين موضوع را قبول نميکند.

مهدي تاج گفت: قصد بي احترامي به هيچکس را نداريم ولي عرف فوتبال ما اين است که طبق مصوبه هيئت رئيسه رقابت هاي جام حذفي و ليگ برتر فوتبال تا 20 فروردين به پايان برسد. از اول هم اجراي اين برنامه در دستور کار قرار داشت.

به گزارش تسنيم، وي افزود: حضور نمايندگان کشورمان در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا بدون حضور ملي پوشان، مورد قبول اين باشگاه ها نيست و سازمان ليگ هم امکان چنين کاري را ندارد. ممکن است از اين گفته عده اي راضي نباشند ولي سياست هيئت رئيسه مشخص است.

رئيس سازمان ليگ تاکيد کرد: احتمال دارد در آينده در جلسه هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال و يا جلسه با مديران باشگاه هاي حاضر در ليگ برتر تصميم هاي جديدي اتخاذ شود ولي اکنون همين رويه دنبال مي شود.