تمرين امروز پرسپوليس در حالي برگزار شد که علي دايي به همراه دختر خردسال خود به مجموعه درفشيفر آمده بود.

تيم فوتبال پرسپوليس از ساعت 17 و 30 دقيقه امروز در ورزشگاه درفشيفر تمرين نوبت عصر خود را برگزار کرد.

*محمدرضا خلعتبري مهاجم جديد پرسپوليس امروز براي اولين بار در کنار تيم تمرين کرد.

*خلعتبري صبح امروز در تمرين حاضر شد اما به انجام کارهاي فيزيوتراپي پرداخت.

*علي دايي امروز با فرزند دختر خود به تمرين پرسپوليس آمد.

*دروازهبانان پرسپوليس اولين نفراتي بودند که وارد زمين شدند و کار خود را زيرنظر مربيان دنبال ميکردند.

*مهرداد پولادي هافبک مصدوم پرسپوليس امروز در تمرينات حاضر شد و به انجام کارهاي فيزيوتراپي پرداخت.

*محمدرضا خلعتبري به همراه حسين ماهيني در تمرين حاضر شد.

*يک راس گوسفند به تمرين پرسپوليس آورده بودند که براي علي دايي و بازيکنان پرسپوليس آن را ذبح کنند.

*پس از کسب اجازه از علي دايي گوسفند را کنار زمين بردند و آن را براي بازيکنان قرباني کردند. پس از اين بازيکنان از روي گوسفند رد شدند تا مشکلي براي آنها به وجود نيايد.

*يک معلول نيز به محل تمرين پرسپوليس آمده بود تا کار بازيکنان را نظاره کند.

*سرپرست پرسپوليس با اين معلول گفتوگو کرد و توجه ويژهاي به او داشت.

*هواداران پرسپوليس که حدود 200 نفر بودند تمرين را نظاره ميکردند.

*هواداران علي دايي و محمدرضا خلعتبري را مورد تشويق قرار دادند.

*پرسپوليسيها از خلعتبري ميخواستند که در دربي گلزني کند.

*بازيکنان ابتدا 10 دقيقه بدنهاي خود را گرم کردند سپس زير نظر مولايي به انجام کارهاي بدني پرداختند در مرحله بعدي تمرين بازيکنان پرسپوليس در گروههاي دو نفره با يکديگر پاسکاري ميکردند.

*بازيکنان پرسپوليس برخورد بسيار گرمي با محمدرضا خلعتبري داشتند و به او خوشامد گفتند. پس از گرم کردن و انجام کارهاي بدني محمدرضا خلعتبري زيرنظر محمدرضا مولايي به انجام کارهاي بدنسازي پرداخت.

*پس از گذشت يک ساعت از تمرين به دليل اينکه بازيکنان قصد داشتند برنامههاي تاکتيکي خود را براي دربي انجام دهند تمرين براي خبرنگاران ممنوع شد و آنها به بيرون از مجموعه انتقال داده شدند اين در حالي است که هواداران بدون مشکل در تمرين حضور داشتند.