مرجع خبری رئال مادرید : رفتن كاكا و مودريچ در آخرين روز فصل نقل و انتقالات باعث تغييراتي در شماره بازيكنان رئال مادريد براي فصل 14-2013 خواهد شد .
در حقيقت به گفته كانال پلاس ، ايسكو وارث شماره 110 بازيكن آلماني خواهد بود و لوكا نيز شماره 8 راا بر مي دارد . بدين ترتيب شماره هاي 23 و 19 خالي خواهند شد .