پرسپولیس نیوز : مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، گفت: در جلسهای با کیروش به نفع باشگاهها صحبت کردم. محمد رویانیان در مورد اینکه چرا امروز به فدراسیون فوتبال رفت عنوان کرد: به فدراسیون رفتم تا ببینم چه خبر است که کارلوس کیروش را دیدم، جلسه دارد. مذاکره کردیم او طرح توجیهی خود را به فدراسیون داده است و من به نفع همه باشگاهها صحبت کردم. پرسپولیس باشگاه بزرگی است و همیشه برنامههایی که میدهند بررسی میکند و نظر خودم را اعلام می کنم.

وی افزود: اول تیم ملی و سپس باشگاهها باید مدنظر قرار بگیرد. با کفاشیان و نبی هم صحبت کردم جلسه دوستانهای بود. به امور بینالملل هم سر زدم که خوشبختانه مشکل محمدرضا خلعتبری هم حل شده است.

مدیرعامل پرسپولیس در مورد اینکه آیا مدیرعامل دیگری هم در جلسه حاضر بود، گفت:مدیرعامل دیگری در این جلسه نبود و من هم به صورت سرزده به فدراسیون آمده بودم.

رویانیان در مورد صحبتهایی که مبنی بر جذب محمدرضا خلعتبری مطرح میکنند، عنوان کرد: اینها همه حرف است و صحبت زیاد میکنند، ما نباید به این حرفها گوش کنیم و کار خودمان را میکنیم. در کنار این موضوعات از تیم ملی هم به شدت حمایت میکنیم.