حوالی ساعت 10 صبح امروز خبری از ساختمان سازمان اتوبوسرانی به بیرون درز کرد که موجب شد تمامی خبرنگاران رسانههای کشور در مقابل این ساختمان تجمع کنند.خبر چیزی نبود جز گروگان گرفته شدن مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی به وسیله یک کارمند اخراجی.شاهدان عینی ماجرا از مسلح بودن فرد گروگانگیر به سلاح گرم خبر میدادند و میگفتند «فرد مسلح پیمان سنندگی را در حیاط سازمان اتوبوسرانی به گروگان گرفته و به داخل ساختمان برده است».در کنار تجمع خبرنگاران تعداد زیادی از مردم هم مقابل در ساختمان سازمان اتوبوسرانی تجمع کرده بودند تجمعی که تا ساعات پایانی روز ادامه داشت.حضور نیروهای یگان ویژه و رهایی گروگان و استقرار تک تیراندازان آنها در ساختمانهای مشرف به اتاق سنندجی به علاوه حضور اورژانس و آتشنشانی همگی حکایت از رخداد گروگانگیری بود.
فریادهای رئیس کلانتری 127 نارمک بر سر مردم و خبرنگاران نیز این خبر را تصدیق میکرد.کلانتر فریاد میزد: «تورو به خدا از نردهها فاصله بگیرید، برید دورتر، گلولهس، شوخی که نیست.»ساعت حوالی 1 بود که کلانتر بار دیگر به مقابل در حیاط آمد و گفت: «فقط خبرنگارانی که کارت خبرنگاری دارند وارد حیاط بشوند به شرطی که تنها در گوشهای از حیاط بمانند.»نگرانیهای پلیس در مورد سلامت خبرنگاران و مردم ادامه داشت تا اینکه با کشیدن نواری در پیادهروی مقابل ساختمان سازمان مانع از تجمع مردم عادی مقابل در حیاط شدند.
در این هنگام هشدارهای مأموران پلیس به خبرنگاران مبنی بر نزدیک نشدن به ساختمان نیز ادامه یافت. نگرانیای که با گذشت دقایق کمتر و کمتر شد تا جایی که از ساعت 4 بعدازظهر به بعد دیگر خبرنگاران آزادانه در حیاط سازمان اتوبوسرانی قدم میزدند و در انتظار دریافت خبری از داخل اتاق مدیرعامل بودند.حرکت و جابهجایی مداوم نیروهای رهایی گروگان و استقرار تک تیراندازها در مکانهای مشرف به اتاق سنندجی تا ساعت 3 بعدازظهر نشان میداد که هنوز گروگانگیری به اتمام نرسیده است.مأموران آتشنشانی، اورژانس و پلیس پیشگیری به همراه خبرنگاران زیر آفتاب کلافه شده بودند تا اینکه یکی از مأموران اورژانس مضطرب وارد حیاط ساختمان شد و یک برانکارد به داخل ساختمان برد.اضطراب میان خبرنگاران و مردم به اوج خود رسید همه از هم و از مسئولان میپرسیدند که برانکارد برای چه به ساختمان میبرند.نکتهای که توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد حضور چشمگیر نیروهای رهایی از گروگان دقایقی بعد از بردن برانکارد به داخل ساختمان؛ در معرض دید خبرنگاران بود.حرکتی که تعدادی از خبرنگاران آن را به معنای اتمام ماجرای گروگانگیری دانستند.بلاتکلیفی همچنان ادامه داشت تا اینکه دقایقی بعد از ساعت 5 بعدازظهر ناگهان پیمان سنندجی در لابی ساختمان ظاهر شد و موجبات شوکه شدن خبرنگاران را فراهم کرد.سنندجی به خبرنگاران گفت: «موضوع اصلاً گروگانگیری نبوده دو نفر از کارمندان اختلافاتی با هم داشتند که برای حل آن به اتاق من مراجعه کردند.»سنندجی مدام در پاسخ به سؤالات خبرنگاران همین جملات را تکرار میکرد.خبرنگاران میپرسیدند: «اگر موضوع گروگانگیری نبوده پس پلیس رهایی از گروگان، آتشنشانی و اورژانس اینجا چکار میکنند؟ خانواده کارمند اخراجی را چرا به ساختمان آوردند؟»اما سنندجی در مقابل همه این سؤالات تنها تکرار میکرد که موضوع گروگانگیری نبوده و اختلافات شخصی موجب دعوای دو نفر از کارمندان شده است.مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی این جملات تکراری را گفت و به اتاقش برگشت تا معمای ماجرای گروگانگیری همچنان حل نشده باقی بماند.سنندجی تکذیب کرد و رفت اما شواهد نشان میداد که ماجرا هنوز به اتمام نرسیده است و تا ساعت 6:30 بعدازظهر همه خبرنگاران و مردم همچنان منتظر ایستاده بودند تا واقعیت ماجرا مشخص شود.سرانجام ساعت یک ربع به 7 بعدازظهر پنجرههای اتاق سنندجی باز شد و افرادی از داخل اتاق به نشانه سلامت برای مردم دست تکان دادند این به معنی رهایی گروگانها و دستگیری گروگانگیر بود.اکنون که ساعت 7 و 5 دقیقه بعدازظهر را نشان میدهد هنوز از مسئولان و فرمانده انتظامی تهران خبری نیست و وی حاضر نشده است که در جمع خبرنگاران ظاهر شود به هر حال عبور ماشینهای یگان رهایی گروگان از خیابان مقابل سازمان اتوبوسرانی نشان میداد که ماجرای گروگانگیری به اتمام رسیده است و دیگر خبری از گروگانگیری نیست.