محمد دادكان، رييس پيشين فدراسيون فوتبال گفت: به دليل برخى از مسائل و چون وابسته به كسى نيستم در انتخاباتفدراسيون شركت نمى كنم.وى در حاشيه فينال مسابقات جام يونس شكورى گفت: بنا بر وظيفه اى كه داشتم در جمع پيشكسوتان حضور پيدا كردم و خوشحالم كه دوستان خودم را ديدم. متاسفانه در كشور ما به پيشكسوتان بها داده نمى شود و اين قشر از جامعه مظلوم هستند.او در خصوص حضور در انتخاباتفدراسيون فوتبال تصريح كرد: بنا بر دلايلى و به خاطر اينكه به كسى وابسته نيستم، در انتخاباتفدراسيون فوتبال شركت نمى كنم. من فردى هستم كه حرفم را رك وپوست كنده مى زنم و با كسى تعارف ندارم. برخى ها مى گويند شايد اگر ملايم تر صحبت كنم، خوب است اما اين عادت را ندارم و هر حرفى باشد، مى زنم.وى درباره حضور دنيزلى در پرسپوليس اظهار داشت: دنيزلى مربى خوبى است و كارش را بلد است. زمان آوردن او خيلى مناسب نبود اما اميدوارم موفق شود. پرسپوليس تيمى است كه هواداران زيادى دارد و بايد به جايگاه خوب خود برسد.رييس پيشين فدراسيون فوتبال در خصوص حضور افراد سياسى در فوتبال گفت: زياد دوست ندارم در مورد عملكرد قبلى مسئولان فوتبال حرفى بزنم چون برخى ها سرشان را مثل كبك داخل برف كرده اند. مردم همه چيز را مى دانند و خودشان بهترين قاضى و قضاوت كننده هستند.