آمارها نشان ميدهند که سفيدپوشان پايتخت اسپانيا، همچنان قدرتمندترين سازمان ورزشي دنيا از لحاظ کسب درآمد هستند.

باشگاه رئال مادريد سال مالي خود در فصل 13-2012 را با درآمدي معادل 520.9 ميليون يورو به پايان رسانده است که اين رقم بار ديگر جايگاه سفيدپوشان پايتخت اسپانيا را به عنوان قدرتمندترين سازمان ورزشي دنيا تثبيت ميکند.

به گزارش خبرگزاري تسنيم و به نقل از روزنامه مارکا چاپ اسپانيا، وساي باشگاه رئال مادريد از رشد 1.3 درصدي درآمد سال مالي اخير آنها نسبت به سال قبل از آن خبر دادهاند و اين بدان معنا است که کهکشانيها براي دومين سال متوالي درآمدي بالغ بر 500 ميليون يورو داشتهاند. اين در حالي است که سود خالص اين باشگاه در سال مالي اخير به رقم 36.9 ميليون يورو رسيده است.

قرار است آمار و ارقام مربوط به جزئيات درآمدهاي رئال مادريد 22 سپتامبر (31 شهريور) توسط مقامات اين باشگاه رسماً اعلام شود. رئال مادريد سال مالي جديد خود در فصل 14-2013 را در حالي آغاز کرده است که در بازار نقلوانتقالات رقمي نزديک به 180 ميليون يورو براي خريد ستارگاني همچون گرث بيل از تاتنهام و ايسکو از مالاگا هزينه کرده است.