علي کلانتري در حالي مربي فجرسپاسي شد که هنوز تکليف سرمربي اين تيم شيرازي مشخص نشده است.

باشگاه فجرسپاسي شيراز بعد از موافقت با استعفاي غلامحسين پيرواني چند گزينه از جمله پرويز مظلومي، صمد مرفاوي، مجتبي تقوي و علي کلانتري وارد مذاکره شد که در پايان کلانتري به عنوان مربي اين تيم برگزيده شد.

البته تکليف سرمربي کاکوهاي شيرازي هنوز مشخص نشده و کلانتري نيز با اين شرط مربيگري فجر را پذيرفته که با آمدن هرکسي به عنوان سرمربي، در اين تيم بماند.

به گزارش ايسنا مراسم معارفه کلانتري فردا در باشگاه فجرسپاسي برگزار خواهد شد. همچنين سرپرست اين تيم از انتخاب سرمربي و تکميل کادرفني تا پايان هفته خبر داد.