رئيس هيئت مديره باشگاه پرسپوليس گفت:براي به حاشيه بردن تيم دست به کار شدهاند.

محمد صادقاکبري در مورد جلسه هيئت مديره باشگاه پرسپوليس با سرپرست وزارت ورزش و جوانان گفت: قرار بود همزمان با جلسه مديران باشگاه استقلال، پرسپوليسيها هم به ديدار سرپرست وزارت ورزش و جوانان بروند اما با توجه به برخي از مشکلات و مخصوصا مرخصي آقاي رويانيان که خستگي زيادي را تحمل کرده بود، اين جلسه لغو شد.

به گزارش فارس،وي افزود: پس از هماهنگيهاي لازم هفته آينده به ديدار سرپرست وزارت ورزش خواهيم رفت و در خصوص پرسپوليس با ايشان صحبت ميکنيم.

رئيس هيئت مديره قرمزپوشان تاکيد کرد: البته من خودم جلسه خصوصي را با سرپرست وزارت ورزش داشتم و ايشان تاکيد زيادي مبني بر خصوصي سازي و حمايت از پيشکسوتان و سرمايههاي باشگاه پرسپوليس داشت. وي اعلام کرد که باشگاه پرسپوليس و هوادارانش از سرمايههاي فوتبال ما هستند و حمايت خود را از قرمزپوشان اعلام کرد. من در اين جلسه به اندازه خودم مشکلات را به سرپرست وزارت ورزش گفتم و ديدگاههاي او را شنيديم البته هيئت مديره نيز قطعا ديدگاههايي دارد که آن را در جلسه در هفته آينده با سرپرست وزارت مطرح ميکند. ما بايد از اقدامات شتابزده بپرهيزيم و با دستور سرپرست وزارت ورزش براي رضايت دل ميليونها هوادار با راهکارهايي وارد عمل شويم که درباره اين موضوعات در جلسه هيئت مديره و ديدار با سرپرست وزارت ورزش بيشتر بحث ميکنيم.

اکبري در پاسخ به اين سوال که چرا در بين برخي از اعضاي هيئت مديره دو دستگي وجود دارد، گفت: اولا ما از رويانيان حمايت قاطع ميکنيم و ايشان هم به دليل خستگي و فشار کاري چند روزي به مرخصي رفته که امري طبيعي است، بالاخره رويانيان بايد به فکر سلامتي خودش هم باشد.

وي افزود: ما سعي خواهيم کرد مسائل خانوادگي را در جلسه هيئت مديره مطرح و آن را حل کنيم. اين را بايد در اين تاريخ با قدرت اعلام کنم که اعضاي هيئت مديره، مديرعامل و حتي کادر فني قاطعانه با يکديگر، يک دل هستند و همين روند را تا رسيدن نتيجه دنبال ميکند اما متاسفانه برخي مسائل مطرح ميشود که کاملا دليلش مشخص است.

وي ادامه داد: خوشبختانه ما در راس کار، کادر فني بسيار خوب و مجربي را داريم و از طرفي ديگر بازيکنان با تعصب و با غيرت در کنار تلاش هيئت مديره کار را به جلو مي برند.ماموريت اصلي همه ما شادي دل ميليونها هوادار پرسپوليس است.

اکبري تاکيد کرد:مسئلهاي که کاملا مشخص است هر زمان پرسپوليس در حال رسيدن به توفيقات خوب بوده سعي کردند که از بخشهاي مختلف براي باشگاه و حتي هواداران حاشيه درست کنند و با بزرگ کردن مسائل کوچک به پرسپوليس لطمه بزنند. همه بايد باهوش باشند چون اين افراد مشخص است که به دنبال چه هدفي هستند. در حال حاضر نيز متاسفانه برخيها براي به حاشيه بردن پرسپوليس در روند رو به رشد خود دست به کار شدند که مطمئنا با تجربه و يکدلي که بين اعضاي مختلف پرسپوليس است راه به جايي نميبرند.

وي در پايان ياد آور شد: من اين را اعلام ميکنم که با يکدلي که در بين هيئت مديره و رابطه بسيار صميمي که با کادر فني و هواداران وجود دارد هيچ کس نميتواند کوچکترين لطمهاي وحاشيهاي به تيم وارد کند. ما هم قاطعانه از کادر فني مجرب و با دانش خود و مدير عامل حمايت ميکنيم و با بستري آرام شرايط را براي نتايج خوب، مهيا خواهيم کرد. پس بهتر است برخي حاشيهسازان به دنبال اين مطلب نباشند که بخواهند پرسپوليس را به حاشيه ببرند چون به نظر من هيچ سودي از اين کار نخواهد برد و پرسپوليس تازه يکدلتر ميشود.