سرمربي تيم تراکتورسازي ميگويد اطمينان دارند هواداران به استاديوم ميآيند. او همچنين ميگويد بازيکنانش براي بازي فردا آماده هستند.

مجيد جلالي در نشست خبري پيش از بازي با ملوان اظهار کرد: ابتدا درگذشت آقاي محمدي مربي خوب کرماني را تسليت ميگويم. اما درباره بازي بايد بگويم هواداران مطمئنا فردا حضور پرشوري در استاديوم خواهند داشت و مصمم هستيم تا با تمام وجود بازي کرده و نتيجه خوبي را کسب کنيم. اميدوارم بازي خوبي را نيز ارائه بدهيم.

به نقل از ايسنا، وي درباره مصدومان بازي فردا بيان کرد: دو، سه بازيکن آسيب ديده داريم که از گذشته مصدوم بودهاند ولي بقيه بازيکنان آماده بازي هستند.

سرمربي تراکتورسازي درباره صحبتهاي کيروش سرمربي تيم ملي بيان کرد: بهترين تدارکات براي تيم ملي فراهم شده بود ولي وضعيت کشور ما متفاوت است و به شکلي نيست که بتوانيم با هر کشوري که دوست داريم بازي کنيم. موضوعاتي که آقاي کيروش ميگويند منطقي است و احتمالا وي 2 و نيم ماه زمان ميخواهد تا تيم ملي را آماده جام جهاني کند. اگر نشستي را سازمان ليگ با مربيان تيم ملي و مديران باشگاهها داشته باشد، فکر ميکنم به نتيجهاي برسد.

جلالي بيان کرد: چالشهايي داريم که بايد آنها را بررسي کنيم. تيم بزرگ بايد همه چيزهايش بزرگ باشد. نياز به همکاري همه جانبه دارد و بايد به شکلي باشد تا اگر تيم تراکتورسازي به ميدان ميرود، همانند اين باشد که کل آذربايجان به ميدان رفته است.

سرمربي تراکتورسازي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره اولتيماتومهاي مديريت و همچنين مصاحبههاي عليه کادر فني گفت: آن مصاحبهها در آن شرايط فضا را براي ما بسيار سخت کرده بود و نياز به حمايت بيشتر مديريت داشتيم. من به کارم و خودم اعتماد کامل داشتهام و با اين موضوع کنار آمدهام. 3 ماه و نيم روزهاي سختي داشتهام.

جلالي در پايان گفت: هواداران تراکتورسازي را روبهروي تيم نديدهام و هميشه از تيم حمايت کردهاند. روز بازي با سايپا نيز ناراحت بودند ولي در کنار تيم هم حضور داشتند و حمايت ميکردند.