پيشکسوت باشگاه ملوان گفت: به شرفم قسم ميخورم عليه حسين هدايتي و حتي صادق درودگر حرفي نزدم.

بهمن صالحنيا پس از اينکه امروز مصاحبهاي از وي عليه مالک سابق باشگاه ملوان به چاپ رسيده بود، اظهار داشت: ملوان خانه من است و من هميشه عاشق اين تيم هستم اما باور کنيد چهار ماه به خاطر اينکه مشکلات اين تيم را نبينم به خارج از کشور رفتم و به فرزندانم سر زدم.

به گزارش فارس، وي افزود: من پيشکسوتي نيستم که زير حرفهايم بزنم و يا بخواهم به خاطر خط و خطوط آنها را تکذيب کنم اما به شرفم قسم ميخوردم من عليه هدايتي صحبتي نداشتم و حتي در تماس يک خبرنگار عليه درودگر نيز حرفي نزدم و گفتم بالاخره ايشان مديرعامل باشگاه است و کارش را ميکند.

صالحنيا ادامه داد: من زنگ زدم که بگويم براي خبرنگاري که اين صحبتها را از طرف من نوشته متاسفم و حتي قصد داشتم هر طوري که شده اين موضوع را پيگيري کنم که قطعا اين اتفاق خواهد افتاد. من حتي دو بار هم با هدايتي ديدارهايي داشتم و ضمن تشکر از او خواستم ملوان را تنها نگذارد اما به دليل اختلاف نظرهاي کوچک مشکلاتي پيش آمد که اميدوارم حل شود. اين را هم بايد بگويم من حتي پنج ماه است که به ورزشگاه هم نميروم فقط به دليل اينکه دوست دارم ملوان را هميشه سر حال ببينم.