پاسور تيم ملي ايران پس از پيروزي مقابل پاکستان گفت: هر بازي ارزش خودش را دارد و هميشه نميتوان با تيمهاي قدرتمند بازي کرد.

مهدي مهدوي پس از پيروزي ايران مقابل پاکستان در مسابقات قهرماني جهان گفت: ابتدا لازم است بگويم کاپيتان تيم من نيستم. من به صورت موقت جانشين سعيد معروف شدم که جايش در تيم ملي واقعا خالي است. لازم بود معروف کمي استراحت کند تا در مسابقات قهرماني آسيا کاملا آماده باشيم.

به نقل از تسنيم، وي خاطرنشان کرد: بازي خوبي مقابل پاکستان ارائه کرديم. ياد گرفتهايم به حريفان خود احترام بگذاريم و آنقدر خوب تمرين کردهايم که با کار گروهي قدرتمان را به حريفانمان نشان دهيم. هدف ما از اين مسابقات گرفتن سهميه رقابتهاي جهاني لهستان و کسب آمادگي بيشتر براي مسابقات قهرماني آسيا است.

پاسور تيم ملي ايران گفت: هر بازي ارزش خودش را دارد. هميشه نميتوان با تيمهاي قدرتمند بازي کرد. بازي تيمهايي مثل پاکستان، اندونزي و بحرين فرصت خوبي است تا همه بازيکنان تيم از سوي سرمربي و کادرفني مورد آزمايش قرار بگيرند.