سرمربي تيم ملي واليبال ايران پس از پيروزي مقابل پاکستان گفت: اگرچه دو تيم سطح متفاوتي داشتند اما از بازيکنانم خواستم که کماشتباه کار کنند.

خوليو ولاسکو سرمربي تيم ملي واليبال ايران پس از پيروزي ايران مقابل پاکستان اظهار کرد: فکر ميکنم شاهد بازي متفاوتي بوديم تيمهاي واليبال ايران و پاکستان دو سطح متفاوتي از واليبال را دارند. من از بازيکنانم خواستم که با تمرکز به ميدان بروند و اعتماد به نفس خود را حفظ کنند. ما بايد در مسابقه با تيمهايي مثل پاکستان مراقب اشتباههاي فردي باشيم و آمار اشتباهات فردي را کاهش دهيم.

به نقل از ايسنا، وي افزود: از ابتداي تابستان و بازي با بلغارستان فشار زيادي روي چند بازيکن از جمله ظريف و موسوي و معروف وجود داشت به همين دليل تصميم گرفتم به آنها استراحت بدهم چون احتمال دارد که در آينده به مهدوي بيشتر نياز داشته باشيم تصميم گرفتيم که در اين دوره از مسابقهها از او بهره ببريم. البته يک سري آسيب ديدگي هم وجود داشت به همين دليل به موسوي هم استراحت داديم. به نظر من در بازيهاي تدارکاتي با روسيه اين بازيکنان خوب کار کردند. در مجموع فکر ميکنم بايد از اين فرصت بهره ميبرديم تا به همه بازيکنان بيشتر بازي برسد.

سرمربي تيم ملي ايران درباره بازي با پاکستان خاطرنشان کرد: حريف از نظر تکنيکي و فني حرفي براي گفتن نداشت اما ما بايد در اين مسابقهها پيروز شويم تا سهميه مسابقههاي جهاني را به دست آوريم. براي اولين بار ايران به عنوان قدرت اول آسيا در مسابقهها حاضر ميشود و اين استرس زيادي به همراه دارد. ايران در ليگ جهاني اگر ميباخت زياد مهم نبود و استرسي براي بردن وجود نداشت اما الان حتما بايد پيروز شويم و همين موضوع قدري استرس کار را بالا ميبرد.