ماسيميليانو آلگري پس از توقف تيمش برابر تورينو از کسب يک امتياز ابراز رضايت کرد.

ميلان با تساوي 2 بر 2 برابر تورينيو روند ناکامي در بازيهاي خارج از خانه اين فصل خود را ادامه داد.

ماسيميليانو آلگري پس از توقف تيمش برابر تورينيو گفت: تورينيو شايسته تمجيد بود. آنها بازي خيلي خوبي براي ما به نمايش گذاشتند و بايد اعتراف کنم خيلي خوششانس بوديم که به يک امتياز اين بازي رسيديم. از لحاظ تکنيکي تيم خوبي نبوديم. از اين نمايش خيلي راضي نيستم. بايد اين شرايط را تغيير دهيم. هر چند به دليل بازيهاي ملي در اين ديدار 4 بازيکن خود را به همراه نداشتيم.

آلگري در ادامه گفت: شايد در اين ديدار بايد شکست ميخورديم. اکنون با کسب اين يک امتياز بايد به روند پيروزي برگرديم و بتوانيم با کسب پيروزي در بازيهاي آينده به روند مطلوب برسيم.

سرمربي ميلان ادامه داد: کاکا، بالوتلي و روبينيو در اين ديدار براي اولين بار کنار هم بازي کردند. کاکا براي جا افتادن در تيم نياز به زمان دارد. اميدوارم به زودي شرايط فيزيکي خوبي يه دست آورد و بتواند خيلي زود به ترکيب برگردد. بازيکنانم در اين ديدار مسئوليتپذيري خود را به خوبي نشان دادند و از اين جنبه از بازيکنان تيمم راضي هستم. بازيکنانم تا دقايق پاياني جنگيدند تا بتوانيم به پيروزي خوبي برسيم. بازيهاي فشردهاي در ادامه داريم و به همين خاطر بايد خيلي زود به بازيهاي آينده خود تمرکز کنيم.

ميلان چهارشنبه در ليگ قهرمانان اروپا به ديدار سلتيک ميرود و يکشنبه در ليگ ايتاليا به ديدار ناپولي خواهد رفت.