هيات مديره باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با استعفاي عليرضا رحيمي موافقت کرد.

پس از استعفاي شب گذشته (يکشنبه) عليرضا رحيمي، مديرعامل باشگاه سپاهان، هيات مديره اين باشگاه صبح امروز با استعفاي او موافقت کرد.

به گزارش ايسنا ، رحيمي پيش از اين دو مرتبه استعفا داده بود که با مخالفت هيات مديره و سميعينژاد، رييس کارخانه فولاد مبارکه اصفهان مواجه شده بود.

هيات مديره باشگاه سپاهان براي انتخاب مديرعامل جديد به زودي تشکيل جلسه خواهد داد.