مدافع چپپاي بارسلونا به دليل آسيبديدگي به مدت 3 هفته نميتواند در ترکيب اين تيم به ميدان برود.

نگرانيهاي بارسلونا در مورد تعداد آسيب ديدههاي تيمش همچنان ادامه دارد زيرا مشخص شد که جوردي آلبا هم به دليل پارگي همسترينگ تا چند هفته نميتواند به ميدان برود.

به گزارش فارس،آلبا در ديدار اين هفته بارسلونا مقابل سويا که به پيروزي سه بر دو کاتالانها انجاميد در دقيقه 15 به دليل آسيب ديدگي زمين را ترک کرد. اکنون و با مشخص شدن نتيجه آزمايشهاي پزشکي او تا چند هفته دور از ترکيب آبي و اناريها خواهد بود.

رباط پاي راست آلبا دچار پارگي بسيار کوچکي شده که حداقل سه هفته او را دور از ميدان نگه ميدارد. بدين ترتيب او ديدارهاي لاليگا مقابل رايو وايکانو، رئال سوسيداد و آلمريا را از دست ميدهد. در ليگ قهرمانان اروپا نيز نميتواند مقابل آژاکس و سلتيک بازي کند.